Hvad er MAL-koder?

MAL, står ikke for Maling, men for “Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov”

MAL-koden, er en kode, som skal fremgå af produktets emballage. Indførelsen af MAL-koder er sket, af hensyn til arbejdsmiljøet for malerne. Koden kan samtidig være en hjælp og vejledning for alle gør-del-selv folk.

Koden forklarer, hvordan du skal beskytte dig selv mod den risiko (sundhedsmæssigt), der kan være i forbindelse med at arbejde med det enkelte produkt.

MAL-koder

Hvordan skal MAL-koder aflæses?

MAL-koder består af 2 tal og en bindestreg.

Tallet før bindestregen, angiver de sikkerhedsforanstaltninger, du som minimum skal gøre i forbindelse med indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer. Dette tal, angiver behovet for ventilation.
Tallet går fra 00 til 5.

Mulige tal, før bindestregen: 00, 0, 1, 2, 3, 4 & 5

Tallet efter bindestegen, angiver de sikkerhedsforanstaltninger, du som minimum skal gøre for at for at beskytte dig mod den sundhedsfare, der er ved produktet, hvis produktet kommer i kontakt med huden, luftvejene eller indtagelse.
Tallet går fra 1-6

Mulige tal, efter bindestregen: 1, 2, 3, 4, 5, & 6.

Generelt for tallene

MAL-koden, kan bruges som et pejlemærke for, hvor sundhedsfarligt, et specifikt produkt er. Jo højere tallet er, desto højere sundhedsrisiko er der.

I tabellen nedenunder, kan du se, hvilke foranstaltninger du skal tage, ved at arbejde med produkter, med de forskellige MAL-koder.

Tallet før bindestregen
Foranstaltning
00-x Ingen foranstaltninger
0-x Ingen foranstaltninger
1-x Ingen foranstaltninger
2-x Gasfiltermaske (se eksempel her)
3-x Gasfiltermaske (se eksempel her)
4-x Luftforsynet helmaske (friskluftsværn) (Se eksempel her)
5-x Luftforsynet helmaske (friskluftsværn) (se eksempel her)
Tallet efter bindestregen Foranstaltninger
x-1 Her er det risiko ved at indånde sprøjtetåge eller ved længerevarende tilsmudsning af produktet
x-2 Her er der risiko ved at indtage & indånde sprøjtestøv
x-3 Dette betyder øget risko for irritation eller for en allergisk reaktion
x-4 Her er det risiko for ætsning
x-5 Her er stor risiko for allergi
x-6 Dette produkt er giftigt, eller har en risiko for kræft

MAL-koder for maling

Vandige malinger har oftes et kodenummer på 00-1 

Alkydmalinger med terpentin (mineralsk) har typisk et kodenummer på 2-1

Produkter med opløsningsmidlet xylen har typisk et kodenummer på 4-3 

Alle koderne, ender med (1993), dette skyldes at det var det år, bekendtgørelsen for kodetal blev indført, og har derfor hverken betydning for produktionsdato eller udløbsdato.

Bedøm artiklen
[Total: 4 Gennemsnit: 5]
Del artiklen